Nâng cao khả năng Anh ngữ trong môi trường học tập đa quốc gia
Trải nghiệm lộ trình học tập hướng nghiệp với các ngành học hot nhất hiện nay
 Phát triển kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thành lập dự án
 Cơ hội đến thăm các nước và tìm hiểu các nền văn hóa đa chủng tộc
Nhận chứng chỉ Du học hè Tiếng Anh cuối khóa học