Đội ngũ giáo viên NewACE

Đội ngũ giáo viên

NewACE quan tâm đến hiệu quả đầu ra của từng học viên với cam kết về chất lượng của Đội ngũ Giáo viên đạt chuẩn về trình độ sư phạm, giàu kinh nghiệm và tâm huyết. 100% giáo viên Tiếng Anh nước ngoài là người bản ngữ.

Giáo viên

Tiếng Anh

Giáo viên

Kỹ năng sống

Giáo viên

Tiếng Anh

Giáo viên

Kỹ năng sống

Giáo viên

Năng khiếu